Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 11, 2018

Renata Kim rozmawia z Aleksandrą Popławską i Dorotą Łobodą o reformie szkolnictwa i sytuacji dzieci w polskich szkołach.