Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2019

Renata Kim rozmawia z Leszkiem Jażdżewskim, prof. Magdaleną Środą i Bożeną Przyłuską o relacjach między państwem a Kościołem, wystąpieniu Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz o zatrzymaniu Elżbiety Podleśnej za profanację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.