Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2018

Renata Kim rozmawia z Anną Komorowską o proteście rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.