Preview Mode Links will not work in preview mode

May 22, 2018

Renata Kim rozmawia z Agnieszką Kuszyńską i Jackiem Rajnowskim-Janiakiem o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce.