Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 24, 2018

Renata Kim rozmawia z Moniką Lewandowska o tym, jak trudna jest opieka nad osobą niepełnosprawną.