Preview Mode Links will not work in preview mode

May 8, 2018

Renata Kim rozmawia z Pauliną Młynarską o proteście rodziców osób niepełnosprawnych.