Preview Mode Links will not work in preview mode

May 21, 2019

Renata Kim rozmawia z Małgorzatą Pawlak i Antonem Ambroziakiem o problemach osób transpłciowych i samobójstwie Milo Mazurkiewicz.