Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 2, 2018

Renata Kim rozmawia z Mariuszem Sokołowskim i Stanisławem Koniuszym o proteście służb mundurowych.