Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2019

Renata Kim rozmawia z Krystyną Starczewską i Dorotą Łobodą o Anne Zalewskiej i zamieszaniem związanym z reformą edukacji.