Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2018

Renata Kim rozmawia z Agnieszką Szelągowską o warunkach pracy w PLL LOT i strajku pracowników.