Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 16, 2018

Renata Kim rozmawia z Martyną Wojciechowską o jej adoptowanej córce Kabuli oraz o przemocy wobec albinosów w Tanzanii.