Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 9, 2018

Renata Kim rozmawia z Elżbietą Zielińską i prof. Ewą Bernatowską o obowiązku szczepień.